UX or UIUX กับ UI ต่างกันอย่างไร


เนื่องจากมีหลายคนสงสัยว่า Workshop UI ที่ UX Academy จัดร่วมกับ Craftfig จริง ๆ แล้วมันน่าจะเป็น UX Workshop มากกว่า UI นะ เลยเป็นโอกาสดีที่ได้เขียนเรื่องนี้ แล้วแอบตอบเรื่องความแตกต่างของ UX/UI ไปด้วยในตัว :-)


ในจักรวาล UX มันมีเรื่องที่ควรรู้เยอะมากเลยครับ ในรูปจุดสีฟ้าคือ UX Workshop และจุดสีส้มคือ UI Workshop ครับ จากที่เห็นทั้งสอง Workshop ผมจะพยายามคัดแก่นของมันมาสอนให้ได้ พยายามเน้นเรื่องที่อ่านเองได้ยาก อย่างน้อยผู้เรียนจะได้กลับไปอ่านต่อได้เร็วขึ้น

ดังนั้นสำหรับ UX Workshop ผมจึงเลือกส่วนที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางของจักรวาล UX มาสอนก่อน ผมมองว่าคือ User กับ Experience

  • สำหรับ User คือเรื่องการทำความเข้าใจในตัว User และเข้าใจบริบทรอบตัวของเค้า หรือเรียกว่าการหา Empathy ในเรื่องนี้จะรวมตั้งแต่การเข้าใจความต้องการ และรู้ไปถึงเป้าหมายของผู้ใช้ เข้าใจปัญหา ซึ่งมีวิธีการหลายอย่างที่จะได้ข้อมูลเหล่านี้มา
  • สำหรับ Experience หลายคนจะมองว่ามันเป็นผลจากการใช้งาน แต่ไม่รู้ว่ามันออกแบบได้ และมันควรถูกออกแบบมาตั้งแต่การทำ Application ไม่ใช่การปล่อยผู้ใช้ไปตามยถากรรม สุดท้ายคงได้มาซัก Experience นึง

นี่เป็นเรื่องที่จะเน้นมาก ๆ จนเบียดเวลาในเรื่องของ UI ไปหมดเลยครับ (-_-.)

แต่ถ้ามีโอกาสได้สอนเฉพาะ UI โดยวาง UX ไว้ก่อน ผมก็จะเลือกเอาสิ่งที่ใกล้กับ UI มาก ๆ มาสอนครับ


อย่างในรูป สิ่งที่ใกล้ UI ก็คือ Information architecture หรือการจัดลำดับการรับข้อมูลของผู้ใช้ ซึ่งมีผลมาก ๆ ๆ ๆ ต่อลำดับการวาง Element ลงบนหน้าจอ อีกส่วนที่อยู่ใกล้เหมือนกันก็คือเรื่อง Flow และ Object Hieratchy จะมีผลต่อความสัมพันธ์ของ Element บนหน้าจอที่ต้องสื่อสารกัน

ใน UI Workshop ก็จะไม่เน้นการทำความเข้าใจผู้ใช้ และการออกแบบ Experience เพราะถือว่าน่าจะมีคนออกแบบมาให้แล้ว แต่จะเน้นเรื่องที่มาของการวางตำแหน่งสิ่งของบนหน้าจอ เวลามีคนมาสั่งแก้ จะได้มีเหตุผล หรือข้ออ้างไปกล่อมเค้าได้ง่ายขึ้น :p


สำหรับคนที่ทำงานด้าน UX สิ่งที่ต้องเก่งมาก ๆ คือการทำความเข้าใจผู้ใช้ การลดความเป็นตัวของตัวเอง แล้วจำลองตัวเองเป็นผู้ใช้ให้ได้
สำหรับคนที่ทำงานด้าน UI สิ่งที่ต้องเก่งมาก ๆ คือการเข้าใจลำดับของข้อมูล เข้าใจว่าตำแหน่งการวาง Element บนหน้าจอ จะส่งผลต่อการเชื่อมโยงแต่ละ Element ในหัวผู้ใช้

สรุปว่า UI Workshop ไม่เหมือน UX Workshop นะครับ แม้จะอยู่ในเครือเดียวกัน แต่คนละหวีครับ

Apirak Related Pages


Comments