Character WatercolorCharacter Watercolor workshop 


by happydrawing นักวาดผู้มีเส้นสายอารมณ์สีน่ารักเฉพาะตัว มีผู้ติดตามแฟนเพจกว่า 210,000 คน 

หลักสูตรหนึ่งวันจบ ในวันเสาร์ที่ 30 เมษยน 2559

Inbox สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้รับจำนวนจำกัด


เนื้อหาคอร์ส Character Watercolor workshop

 

ช่วงเช้า 10.00-12.00 น.

 • ส่วนบรรยายอธิบายความพิเศษของงานสีน้ำ
 • คุณสมบัติของสีแนะนำอุปกรณ์ ต่างๆ
 • อธิบาย รูปแบบของกระดาษสีน้ำ
 • ผลงานจริงบนกระดาษรูปแบบต่าง
 • ลวดลายกระดาษ ความสดของสี ผลของการระบายทับ
 • คราบน้ำของสีส่วนปฏิบัติการผสมสี
 • ความเหมาะสมของ สัดส่วน น้ำและสี
 • การจับพู่กัน การระบาย ควบคุมน้ำเพื่อให้สีเรียบทดลองเทคนิคพื้นฐานต่างๆ
 • ผลของการระบายในความ เปียก แห้ง หมาดต่างๆ ที่ส่งผลต่อการไหลของสี
 • การทับกัน และ การเกลี่ยสี เพื่อให้คุ้นเคยกับสีน้ำก่อนทำผลงานจริง
 • พูดคุยเรื่องผลงาน ความชอบ สิ่งที่อยากเรียนรู้นำไปพัฒนาผลงาน

ช่วงบาย 13.00 – 16.00 น.

 • สาธิตผลงานจริง พร้อมอธิบายวิธีทำงาน การเลือกสี การทำแสงเงา วิธีเกลี่ยสี ในวัตถุแบบต่างๆ
 • ทดลองทำผลงาน 
 • ให้คำแนะนำระหว่างทำผลงาน ดูผลงาน และ แนะนำ จุดดี รูปแบบการระบายสีที่เหมาะสมกับผลงาน จุดที่ควรพัฒนา


คุณสมบัติ ของ ผู้เข้าเรียน

รักศิลปะ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการวาดรูป


ฟรีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเวิร์คช๊อป!! ฟรีของว่างทานเล่น


อุปกรณ์ที่ได้รับกลับบ้าน

ชุดเริ่มต้นสำหรับการฝึกระบายสี ถาดสี และ พู่กัน


ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม 2,500.- บาท


สถาณที่ ฝึกอบรม 

Craft Fig. กราฟิกสคูล 12/13 ถ.ลาดพร้าว ติดสถานีรถไฟใต้ดินพหลโยธิน ทางออกที่ 2 แผนที่

รถยนต์ส่วนตัวสามารถจอดรถได้ที่ ลาดพร้าว ซ.2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 089-493-6893 Craft Fig.

inbox สำรองที่นั่ง ได้ตั้งแต่วันนี้ รับจำนวนจำกัด

แล้วโลกการออกแบบของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาล
วิธีการจองคอร์ส

Inbox Fanpage เพื่อสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ รับจำนวนจำกัด
Related Pages