Fundamental UIFundamental UI Design Workshop


by Apirak Founder of UXAcademy พื้นฐานการออกแบบ UI ให้ใช้เป็นโดยไม่ต้องคิด เปิดสอนที่คราฟฟิกเป็นที่แรก

หลักสูตร 8 ชมเต็ม ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 19.00 น. ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560

inbox สำรองที่นั่ง ได้ตั้งแต่วันนี้ รับจำนวนจำกัด


เนื้อหาคอร์ส Fundamental UI Design Workshop


UI ที่ดีต้องเข้าใจทันที ไม่ใช่เข้าใจภายใน 3 วินาที เป็นมาตรฐานใหม่ของงาน UI และมันไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำ ถ้ารู้เทคนิคการจับพฤติกรรมของผู้ใช้ มีพื้นฐานการวาง Information Architech และรู้ว่าจะใช้ประโยขน์จาก Windows OSX iOS หรือ Android ได้อย่างไร

ใน Workshop นี้ผู้เรียนจะได้ลองคิดถึงพื้นฐานในการออกแบบ UI ตั้งแต่แนวคิดจนถึงการวาด Wireframe อย่างเร็ว และวาด Wireframe ที่พร้อมสำหรับส่งให้ลูกค้า หรือส่งต่อให้ Graphic Designer


ช่วงเช้า (Workshop for Basic Knowledge)

 • Design principle for UI
 • Information Architect
 • Foundation of Wireframe


ช่วงบ่าย (Workshop for Real)

 • Critique UI Workshop
 • Concept of Flow and Object relation
 • Usability Workshop


สิ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • สามารถออกแบบ Information Architect เพื้อใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการวาด UI
 • สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของ UI สำหรับผู้ใช้แต่ละประเภทได้
 • เข้าใจพื้นฐานการออกแบบ ที่ต่างกันบนแต่ละ Platform
 • สามารถเลือกรูปแบบของ Wireframe เพื่อให้เหมาะกับแต่ละงานได้
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหาของ UI ได้ (Usability Cretique)


ผู้เข้าอบรมต้องวาดสี่เหลี่ยมและเส้นตรงได้  :P


สิ่งที่ห้ามนำมา (ถ้านำมาห้ามเอาออกมาจากกระเป๋า)

 • เครื่องคอมพิวเตอร์


ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม 4,500.- บาท

โปรโมชั่นพิเศษ!! มาเรียนเป็นคู่ ลดเหลือเพียง ท่านละ 3,900.- บาท!!!


สถานที่ ฝึกอบรม

Craft Fig. กราฟิกสคูล 12/13 ถ.ลาดพร้าว ติดสถานีรถไฟใต้ดินพหลโยธิน ทางออกที่ 2 แผนที่ 

รถยนต์ส่วนตัวสามารถจอดรถได้ที่ ลาดพร้าว ซ.2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 092-743-0069 Craft Fig.

Inbox สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ รับจำนวนจำกัด!!

แล้วโลกการออกแบบของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาล
วิธีการจองคอร์ส

Inbox Fanpage เพื่อสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ รับจำนวนจำกัด
Related Pages